Program 1

Dr Michał Góra, Komitet Organizacyjny, Prezes Zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka
Dr Jan Olbrycht, Poseł do PE, Wiceprzewodniczący Frakcji EPL w PE
Andrzej Halicki, Poseł do PE, Przewodniczący Delegacji Polskiej we Frakcji EPL w PE
Kard. Jean-Claude Hollerich, Przewodniczący COMECE (video)

KRYZYS SYSTEMÓW WARTOŚCI – WSPÓŁCZESNA WIZJA CZŁOWIEKA

WPROWADZENIE
Ks. prof. Tomáš Halik, Przewodniczący Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Karola
DYSKUSJA
Dr Massimiliano Signifredi, Wspólnota Sant’Egidio
Ks. Manuel Barrios Prieto, Sekretarz Generalny COMECE
Bp Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP
MODERACJA
Jan Tombiński, były Ambasador UE przy Stolicy Apostolskiej i FAO

KRYZYS DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ I PRAWORZĄDNOŚCI

WPROWADZENIE
Radek Sikorski, Poseł do PE, PO
DYSKUSJA
Prof. Fryderyk Zoll, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Osnabrück
Roberta Metsola, Wiceprzewodnicząca PE, Malta
Prof. Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu
MODERACJA
Prof. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński

18:00 Msza święta koncelebrowana: Bp Janusz Stepnowski, COMECE, Bp Antoine Hérouard, COMECE
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 54
19:00 Wręczenie Nagrody im. Bp. Tadeusza Pieronka „IN VERITATE”
za wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich.
Tegoroczni Laureaci: Pan Horst Langes i Ks. prof. Tomáš Halik
Laudacje: Prof. Rocco Buttiglione i Prof. Hanna Suchocka