DLA MEDIÓW

Dla mediów

 

Akredytacje dziennikarskie

Wejście na teren obiektu, w którym odbywa się Konferencja, bez akredytacji nie będzie możliwe.
 

Kontakt w sprawie akredytacji dziennikarskich

Michał Góra e-mail: mamgora@gmail.com
Małgorzata Chudzio e-mail: malgorzata.chudzio@upjp2.edu.pl
Rafał Budnik e-mail: rafal.budnik@wokolnas.pl
 

Logotyp Konferencji

 
 
 
 
 

Logotypy Organizatorów