Konferencja 2020

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę

Kardynał Stanisław Dziwisz
Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mija dwadzieścia lat od zorganizowania I Międzynarodowej Konferencji na temat relacji pomiędzy Kościołem katolickim a instytucjami Unii Europejskiej. W tym czasie kraje Europy Środkowej, świeżo wyzwolone z kajdan totalitarnej ideologii i systemu, który na całe dziesięciolecia pozbawił nas wolności i suwerenności, wstąpiły dobrowolnie do Unii Europejskiej i stały się istotną częścią systemu zbiorowego bezpieczeństwa i integracji w Europie. W tym czasie także rozszerzały się pola relacji instytucjonalnych między Kościołem a strukturami UE. Bez wątpienia ma w tym swoją rolę ta konferencja. Piszę – „konferencja”, ale śmiało można o tym przedsięwzięciu napisać – „instytucja”. To – początkowo jednorazowe – spotkanie stało się bowiem czymś na stałe oddziałującym na kształtowanie debaty o Europie i Kościele, za sprawą jej twórcy bp. Tadeusza Pieronka. Z dzisiejszej perspektywy dostrzegamy jego dalekowzroczność i choć niemal dwa lata temu odszedł, to dzieło, które zapoczątkował ze swoimi współpracownikami, obchodzi dziś swój mały jubileusz.

W tym roku znowu się spotkamy. XX konferencja będzie miała być może inny przebieg niż dziewiętnaście dotychczasowych, ale mogę potwierdzić, że nasze debaty będą miały swój dalszy ciąg 9 i 10 października. Z uwagi na epidemiczne okoliczności znaczna część naszej aktywności może przenieść się do sfery wirtualnej. Niemniej jednak zaplanowaliśmy skrupulatnie tematykę na tegoroczną jesień. Konferencja odbędzie się pod hasłem: „Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę”. Debaty poświęcimy: konsekwencjom zmian klimatycznych, bezpieczeństwu i wprowadzeniu sztucznej inteligencji. Przedyskutujemy te problemy, opierając się na chrześcijańskiej etyce i rozwiązaniach prawnych, które Unia musi wziąć pod uwagę. Podczas spotkania chcemy także jedną sesję poświęcić osobie i dziełu Jana Pawła II, a zwłaszcza jego roli w zjednoczeniu Europy.

Wobec tego, bez względu na komplikacje, które mogą nas wszystkich jeszcze czekać, zapraszam z nadzieją do Krakowa na jesień.

Wszystkie wydarzenia XX Konferencji można zobaczyć na naszym kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCwsineuPYT04_38543o472Q

To była rocznicowa – XX konferencja, ale możliwości organizacyjne spowodowały, że jej uroczysty charakter szczególnie uwidaczniał się w poziomie prowadzonych debat i zaproszonych mówców. Pomimo iż debaty odbywały się częściowo w systemie zdalnym, udało się utrzymać niezwykłą atmosferę naszych konferencji – szczerej wymiany poglądów pomiędzy reprezentantami Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich, ekspertami i politykami.

Debaty nie miały na celu zdefiniowania „chrześcijańskiej odpowiedzialności”, ale podzielenie się zarówno pomysłami, jak i doświadczeniami, w jaki sposób ta odpowiedzialność jest realizowana w praktyce, w dobie panującej pandemii.

Przedstawiciele europejskich struktur Kościołów chrześcijańskich mówili o sytuacji Kościołów w obliczu pandemii, wymiarze duchowym nowych wyzwań, zwracając uwagę zarówno na sposoby organizowania praktyk religijnych, kontakt z wiernymi i troskę o wspólnotę, jak i konieczność wprowadzania nietypowych nowych zasad liturgicznych czy działania pomocowe szczególnie ważne w obliczu zagrożeń zdrowotnych, społecznych i gospodarczych. Uczestnicy konferencji mogli zaobserwować, jakie nowe pytania muszą postawić sobie osoby duchowne i wierni.
Lekarze oraz politycy (w tym politycy – lekarze) zwracali szczególną uwagę na konieczność pogłębiania wiedzy na temat pandemii i jej skutków, a także aktywną walkę z niebezpiecznymi poglądami negującymi płynące z niej zagrożenia. Jednoznaczne aktywne głoszenie prawdy to także niezbędny przykład odpowiedzialności za innych.

Rozmowa o odpowiedzialności chrześcijańskiej nie mogła pominąć znaczenia myśli Jana Pawła II, szczególnie w czasie, gdy uroczyście obchodzimy 100. rocznicę jego urodzin. Pogłębiona analiza wypowiedzi św. Jan Pawła II obecna w dyskusji pomiędzy wybitnymi postaciami życia Kościoła katolickiego pozwoliła wykazać niezwykłą aktualność jego poglądów dla Kościoła w czasie sprawowania pontyfikatu, ale również dla następnych pokoleń i dla kolejnych papieży. Szczególnie podkreślano wagę, jaką dla Jana Pawła II miało budowanie wspólnoty, zarówno w wymiarze rodzinnym, narodowym, jak i europejskim. Realizacja odpowiedzialności chrześcijańskiej za innych, za każdą osobę, musi być realizowana również przez branie odpowiedzialności za wspólnotę.

Jak powiedział, odwołując się do myśli Jan Pawła II, prof. Buttiglione: „Chrześcijanie powinni starać się inicjować i uruchamiać ważne procesy”. Dodajmy – to nie nasze prawo, ale obowiązek.

krakow2020-przed_wwwkrakow2020_po_wwwkrakow2020-PL