SPKR Jaworski Lubomir ks


Ks. Lubomir JAWORSKI
Kapelan Grecko-Katolickiego Departamentu Polowego Si? Zbrojnych Republiki Ukrainy

Ur. w1982 r. W latach2000-2005 studiowa? na Uniwersytecie Kardyna?a Wyszyńskiego. Od 2006 piastuje funkcje zast?pcy dyrektora Grecko-Katolickiego Departamentu Polowego Si? Zbrojnych Republiki Ukrainy. Od 2001 r. do chwili obecnej piastuje tak?e funkcj? dyrektora generalnego Centrum Pielgrzymkowego Ukrai?skiego Ko?cio?a Grecko-Katolickiego. W latach 2009 ,2015 i 2016 pe?ni? funkcj? sekretarza Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ukrai?skim Ministerstwie Obrony.