SPKR Godlewski AndrzejAndrzej GODLEWSKI
Publicysta, wyk?adowca na Uniwersytecie SWPS, by?y wicedyrektor TVP1

Ur. w 1970 r. w Reszlu (woj. warmi?sko-mazurskie). W latach 1988-1995 studiowa? germanistyk? oraz politologi? na Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie Wiede?skim i Uniwersytecie Warszawskim. Publikowa? w ?Go?ciu Niedzielnym?, ?Wprost?, ?Newsweeku?, ?Rzeczpospolitej?, ??yciu? i ?Nowym Pa?stwie?. Sprawy polskie komentuje w niemieckoj?zycznym serwisie Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 2004?2006 prowadzi? dzia? publicystyki Telewizji Polskiej , w latach 2006-2007 dzia? opinii w ?Dzienniku?, a nast?pnie w dzienniku ?Polska The Times?. W 2010 r. prowadzi? autorsk? audycj? w radiowej Trójce pt. ?Trójka po Trzeciej?. Od 2011 do 2016 r. by? zast?pc? dyrektora TVP1, odpowiedzialny za audycje publicystyczne i spo?eczne. Jest cz?onkiem Rady Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecnie publikuje w ?Obserwatorze Finansowym? i ?Dzienniku Gazecie Prawnej?. Specjalizuje si? w sprawach europejskich i niemieckich.