SPKR Bienek Mieczysław gen. drgen. dr Mieczys?aw Bienek

gen. dr Mieczysław Bienek
Genera? Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Ur. w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola ?wierczewskiego, i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obroni? doktorat w zakresie bezpiecze?stwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Cz?onek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytuj?cy Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po?udnie/PKW w Iraku podczas operacji „Iraqi Freedom”. W latach 2007-2009 by? doradc? Ministra Obrony Narodowej Polski. W 2009 bezpiecze?stwa narodowego i strategii wojskowej.