REG-2020

REJESTRACJA UDZIAŁU OSOBISTEGO

CHRZEŚCIJAŃSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EUROPĘ / Kraków / 9-10 października 2020 r.
CHRISTIAN RESPONSIBILITY FOR EUROPE / Krakow / October 9-10, 2020
CHRISTLICHE VERANTWORTUNG FÜR EUROPA / Krakau / 9. - 10. Oktober 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGISTRATION FORM
ANMELDUNGSFORMULAR

UWAGA / ATTENTION / BEACHTUNG
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zakończenia zgłoszenia. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
The fields marked with an asterisk (*) are required for registration.
Felder mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind für die Registrierung.

Dane uczestnika / Participant data / Teilnehmerdaten
Adres do korespondencji / Postal address / Postanschrift

UWAGA
Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego NIE JEST JEDNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM UDZIAŁU w Konferencji. Po weryfikacji danych, Organizator wyśle na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail imienne zaproszenie będące podstawą uczestnictwa w Konferencji.