REFERENCI

Referenci XVII Konferencji

 

Elmar BROK
poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Spraw Zagranicznych w PE

Ur. w 1946 r. w Verl w powiecie Gütersloh. Studiował prawo i nauki polityczne, m.in. w Centrum Europejskich Studiów Rządowych na Uniwersytecie Edynburskim. Wstąpił do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Był wiceprzewodniczącym młodzieżowej organizacji chadeków Junge Union oraz pełnił funkcję przewodniczącego Demokratycznego Związku Młodzieży Europy (DEMYC). W 1994 r. zasiadł we władzach CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii, od 2004 r. w zarządzie krajowym partii. Wszedł w skład władz Europejskiej Partii Ludowej, został też przewodniczącym federalnego ruchu UE-Niemcy. W 1980 r. objął mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego. W latach 1999-2007 przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych PE. Uhonorowany tytułem "Europejski Poseł Roku 2003" przyznawanym przez "European Voice", odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi Pierwszej Klasy i Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego.

 

ks. prałat Antoine CAMILLERI
podsekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej

Ur. w 1965 r. w Sliema. 5 czerwca 1991 r. otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji maltańskiej. W 1997 r. rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. W 1998 rozpoczął pracę w nuncjaturze apostolskiej w Korei. W latach 1998-2002 był sekretarzem nuncjatury w Papui-Nowej Gwinei. Następnie pracował w nuncjaturach w Ugandzie (2002-2005) i na Kubie (2005-2006). W 2007 r. rozpoczął pracę w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, będąc osobistym sekretarzem arcybiskupa Dominique Mamberti. W 2013 r. papież Benedykt XVI mianował go podsekretarzem stanu ds. relacji z państwami.

 

Kard. dr Stanisław DZIWISZ
Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej

Ur. w 1939 r. w Rabie Wyżnej k/Rabki. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Teologii Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1967 r. zdobył licencjat z teologii, a w 1981 r. uzyskał tytuł doktorski. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk krakowskiego arcybiskupa, późniejszego papieża Karola Wojtyły. Od 1966 r. był jego sekretarzem w Krakowie, a następnie w Watykanie. W 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. Służył papieżowi aż do jego śmierci w kwietniu 2005 r. W 2003 r. został wyświęcony na arcybiskupa, a dwa lata później mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim przez papieża Benedykta XVI. Jako metropolita krakowski objął urząd wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przyczynił się do podniesienia uczelni do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2006 r. otrzymał szaty kardynalskie. 8 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Dziwisza z urzędu metropolity krakowskiego.

 

Ks. dr Leszek GĘSIAK SJ
były dyrektor sekcji polskiej Radia Watykańskiego, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie

Ur. w 1965 r. Studiował teologię w Warszawie i Paryżu; posiada stopień naukowy doktora z religioznawstwa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. Założyciel i wieloletni pracownik Sekcji Polskiej Katolickiego Centrum Europejskiego w Brukseli. W latach 2006-2010 był redaktorem naczelnym jezuickiego miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego”, a przez następne lata – do stycznia 2017 r. dyrektorem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Agata GOSTYŃSKA-JAKUBOWSKA
analityk, Centre for European Reform

Ukończyła studia magisterskie na kierunkach prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Obecnie jest pracownikiem naukowym Centre for European Reform, zajmuje się architekturą instytucjonalną UE, procesem decyzyjnym UE, zróżnicowaną integracją, polską polityką europejską oraz stosunkami pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

 

Andrzej GRZYB
współprzewodniczący Polskiej Delegacji w EPL

Ur. w 1956 r. w Siedlikowie (woj. wielkopolskie). Absolwent Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, później Przewodniczącego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001-2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 r. wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje do dziś. W PE jest m. in. członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 

Johannes HAHN
komisarz Unii Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych

Ur. w 1957 r. w Wiedniu. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, magisterium uzyskał z dziedziny filozofii. Od końca lat 70. zaangażowany w działalność polityczną w organizacji młodzieżowej ÖVP Junge Volkspartei (JVP), pełnił obowiązki prezesa oddziału wiedeńskiego (1980–1985), następnie pracował w sekretariacie ÖVP. Sprawował mandat radnego gminy Wiedeń i sejmiku regionalnego (landtagu) z ramienia ludowców (1996–2007), a w latach 2003–2007 był radnym rady miejskiej Wiednia. Od 2004 r. pełnił obowiązki prezesa wiedeńskiego oddziału ÖVP, był głównym kandydatem ugrupowania w wyborach komunalnych w Wiedniu w 2005 r. W 2007 r. został ministrem bez teki w rządzie federalnym, oraz objął funkcję ministra nauki i badań w koalicyjnym rządzie chadeków i socjalistów. W 2010 r. objął stanowisko unijnego komisarza ds. polityki regionalnej w II Komisji José Barroso. W 2014 r. pozostał w nowej Komisji Europejskiej, na czele której stanął Jean-Claude Juncker. W jej ramach pełni funkcję komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych.

 

dr n. med. Władysław KOSINIAK-KAMYSZ
przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego

Ur. w 1981 r. w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego; w latach 2008–2012 pełnił funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego tej partii. W 2011 r. został zaprzysiężony na urząd ministra pracy i polityki społecznej. 1 grudnia 2012 r. został wiceprezesem PSL. W 2014 r. ponownie objął stanowisko ministra pracy i polityki społecznej. Od 2015 r. poseł na sejm VIII kadencji. 7 listopada 2015 r. Rada Naczelna PSL powołała go na stanowisko prezesa partii. Wraz z początkiem nowej kadencji parlamentu został także wybrany na przewodniczącego klubu parlamentarnego PSL. 16 listopada 2015 r. zakończył pełnienie funkcji ministra. 19 listopada 2016 r. został ponownie wybrany na prezesa PSL.

 

Jacek KRUPA
Marszałek Województwa Małopolskiego

Ur. w 1955 r. w Skawinie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 1981 r. należał do „Solidarności” oraz przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie. W latach 1990-1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 r. był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005-2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Od 2015 r. jest Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

 

dr Janusz LEWANDOWSKI
przewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL w PE

Ur. w 1951 r. w Lublinie. W 1974 r. obronił tytuł magistra, a następnie w 1984 r. doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Był wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda, a w latach 1974-1983 na Uniwersytecie Gdańskim. Założył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, jest przewodniczącym rady fundatorów. Autor wielu książek i artykułów. W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym "Solidarności", w 1988 r. współzakładał Kongres Liberalno-Demokratyczny. Od 1990 r. do 1993 r. pełnił funkcję ministra przekształceń własnościowych. Doprowadził do uruchomienia giełdy i opracowania Programu Powszechnej Prywatyzacji. Członek Unii Wolności, a następnie Platformy Obywatelskiej (okręg gdański), gdzie zasiadał we władzach krajowych. W 2004 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy PO. Pełnił funkcję przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję unijnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu w II Komisji José Barroso. W 2015 r. został powołany na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2016 r. został członkiem zespołu doradców ekonomicznych PO. Pełni funkcję przewodniczącego Polskiej Delegacji we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim.

 

Marcin MAMOŃ
reżyser dokumentalista, Reporterzy Bez Granic

Ur. w 1968 r. w Krakowie. Polski reżyser dokumentalista, dziennikarz i działacz opozycji antykomunistycznej. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSTiF w Łodzi oraz ukończył Dokumentalny Kurs Mistrzowski Andrzeja Fidyka. Jest reżyserem niezależnym, autorem filmów dokumentalnych i producentem. Pracuje w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi m.in. w Syrii, Iraku, Czeczenii, na Kaukazie, w Afganistanie, Pakistanie, Strefie Gazy, Kongo (DRC). Jest członkiem organizacji Reporters Without Borders oraz Frontline Freelance Register. Współpracował m.in. z BBC, Channel 4, VPRO (Holandia), WDR, The Intercept (USA). Wielokrotnie aresztowany i przetrzymywany. W 2015 r. porwany wraz z operatorem Tomaszem Głowackim na terenie Syrii przez syryjską Al-Kaidę. Napisał pierwszą polską książkę o bojownikach islamskich i dżihadzie widzianym od środka: „Wojna braci. Bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy”.

 

David McALLISTER
poseł do PE, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w PE

Ur. w 1971 w Berlinie. W 1996 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Hanowerze, będąc stypendystą Fundacji Konrada Adenauera. W 1998 wstąpił do CDU, działając wcześniej w jej organizacji młodzieżowej Junge Union (kierował jej strukturami powiatowymi w Cuxhaven). W latach 1996–2002 zasiadał w radzie miejskiej Bad Bederkesa, pełniąc od 2001 r. funkcję burmistrza. W latach 1996–2010 był radnym powiatowym. W 1998 r. wybrany do landtagu Dolnej Saksonii. Awansował jednocześnie w strukturze partyjnej, będąc m.in. przewodniczącym klubu poselskiego w parlamencie regionalnym (2003–2010). W 2008 r. stanął na czele CDU w kraju związkowym. W 2010 r. objął urząd premiera Dolnej Saksonii. A w 2014 r. został głównym kandydatem chadeków w wyborach europejskich, uzyskując w nich mandat eurodeputowanego VIII kadencji. W Parlamencie Europejskim D. McAllister jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, zastępcą członka Komisji Spraw Konstytucyjnych, zastępcą członka Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, a także członkiem delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, członkiem delegacji ds. stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO oraz zastępcą członka do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia.

 

bp Donal McKEOWN
biskup ordynariusz diecezji Derry, Irlandia

Ur. w 1950 r. w Belfast. W 1968 r. wstąpił do seminarium diecezjalnego tzw. kolegium Świętego Malachiasza i studiował na Królewskim Uniwersytecie w Belfaście. 3 lipca 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1973-1978 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W tych samych latach pracował jako dziennikarz Radia Watykańskiego i jako korespondent irlandzkiej stacji radiowej. W 1978 r. rozpoczął 23-letnią karierę nauczycielską. Od 1987 r. pracował w St. Malachy's College w Belfaście, pełnił także funkcję dziekana seminarium w St. Malachy's. 22 lutego 2001 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji Down-Connor, nadając mu stolicę tytularną Cell Ausaille. Od 2015 r. członek Konferencji Biskupów Irlandzkich oraz przewodniczący komisji ds. powołań i młodzieży. W lutym 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka biskupem diecezji rzymskokatolickiej w Derry.

 

dr Jan OLBRYCHT
poseł do PE, członek Komisji Budżetowej PE

Ur. w 1952 r. w Rybniku. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1984 r. obronił pracę doktorską. W latach 1990-1998 był burmistrzem Cieszyna, a przez następne cztery lata Marszałkiem Województwa Śląskiego. Jest współzałożycielem Euroregionu Śląsk Cieszyński (Těšínské Slezsko). Był także członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy (2000-2004), Rady Polityki Regionalnej Państwa (2000-2004) oraz Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych (w 2004 r.). Od 2004 r. z ramienia Platformy Obywatelskiej jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W obecnej kadencji członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z kościołami. Od 2015 r. przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Członek Zarządu Fundacji Roberta Schumana dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie.

 

Ria OOMEN RUIJTEN
prezydent Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu

Ur. w 1950 r. w Echt-Susteren. Ukończyła studia z zakresu kształcenia zawodowego w technikach informacji i komunikacji. W połowie lat 70. weszła w skład władz krajowych Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego, była przewodniczącą organizacji młodzieżowej tego ugrupowania. W latach 1981–1989 sprawowała mandat deputowanej do Tweede Kamer, niższej izby Stanów Generalnych. W 1989, 1994, 1999 i 2004 była wybierana do Parlamentu Europejskiego. Do 1999 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej grupy Europejskiej Partii Ludowej. W latach 2007–2009 kierowała delegacją do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja. W wyborach w 2009 r. piąty raz z rzędu uzyskała mandat posłanki do PE, zasiadając w nim do 2014. W 2015 została członkinią Eerste Kamer, wyższej izby holenderskiego parlamentu. Obecnie pełni funkcję prezydenta Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu. Została odznaczona kawalerią Orderu Lwa Niderlandzkiego.

 

abp dr Salvatore PENNACCHIO
nuncjusz apostolski w Polsce

Ur. w 1952 r. w Marano di Napoli we Włoszech. W 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji Aversa. W tym samym roku rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. Po uzyskaniu doktoratu z filozofii i ukończeniu Papieskiej Akademii Kościelnej w 1979 r. podjął pracę w dyplomacji watykańskiej. Pełnił ją w Panamie, Etiopii, Australii, Turcji, Egipcie, Jugosławii i Irlandii. W 1998 został mianowany przez Jana Pawła II nuncjuszem apostolskim w Rwandzie oraz arcybiskupem tytularnym Montemarano. Sakry biskupiej 6 stycznia 1999 r. udzielił mu papież Jan Paweł II. We wrześniu 2003 r. został nuncjuszem w Tajlandii, Singapurze, Kambodży, Laosie, Birmie, Malezji i Brunei. 8 maja 2010 r. został przeniesiony do nuncjatury w Indiach będąc równocześnie akredytowanym w Nepalu. 6 sierpnia 2016 r. papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Polsce. Misję dyplomatyczną w Polsce rozpoczął 3 listopada 2016 r.

 

bp prof. Tadeusz PIERONEK
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ur. 1934 r. w Radziechowach k/Żywca. W latach 1951-1954 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1956-1960 kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1961-1965 studiował Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uzyskał habilitację w 1975 r., a tytuł profesora prawa kanonicznego w 1987 r. W 1992 r. otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II sakrę biskupią. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Od 2001 r. jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji pt. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. W latach 1998-2004 r. sprawował funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). W 2014 r. został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 

dr Katarzyna PISARSKA
Dyrektor Europejskiej Akademii Demokracji

Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, College of Europe w Brugii oraz SGH. Wielokrotnie wyjeżdżała na staże zagraniczne czy to w ramach stypendiów międzynarodowych czy jako visiting scholar – m. in. na Uniwersytet Harvarda (2007), do Johns Hopkins School of International Studies w Waszyngtonie (2010), na University of Oslo w Norwegii (2012) oraz na Australian National University (2015). Jest laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców. Dr Katarzyna Pisarska jest założycielem i dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, którą prowadzi pod egidą Rady Europy jak również dyrektorem programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

 

dr Hans-Gert PÖTTERING
były przewodniczący PE, prezydent Fundacji Konrada Adenauera

Ur. w 1945 r. w Bersenbrücku, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia University w Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora a w 1995 r. tytuł profesora honorowego. Od 1979 r. do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1999 wiceprzewodniczącym a w latach 1999-2007 r. przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W okresie od 1996 r. do 1999 r. kierował grupą roboczą Europejskiej Partii Ludowej „Rozszerzenie Unii Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. piastował urząd Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego. Od 2010 r. Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.

 

prof. Thomas STERNBERG
prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich

Ur. w 1952 r. w Grevenbrück. Studiował germanistykę, historię sztuki i teologię w Münster, Rzymie i Bonn. W 1983 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Studiów Niemieckich w Westfälische Wilhelms-Universität Münster. W 1988 r. obronił doktorat z teologii w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. W latach 1989-2004 był członkiem Komitetu Kultury w Radzie Miasta Münster. W 1999 r. pełnił funkcję doradczą w Radzie Miasta w Münster. W latach 2003-2007 był ekspertem w Komisji Enquete "Kultura w Niemczech" niemieckiego Bundestagu. W latach 1988-2016 był dyrektorem Katolickiej Akademii Społecznej Franz-Hess-Haus w Münster a od 1997 r. do 2013 r. rzecznikiem Centralnej Komisji Katolików Niemieckich. Od 1997 r. pełni funkcję doradcy przy Konferencji Biskupów Niemieckich. Jest członkiem zarządu Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe). 20 listopada 2015 r. został wybrany na przewodniczącego Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich.

 

prof. Maciej SZPUNAR
rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

Ur. w 1971 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył podyplomowe studia w Kolegium Europejskim w Brugii. W 1996 r. został pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na UŚ. W 2000 r. na podstawie pracy: Promocja towarów w świetle artykułu 28 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską uzyskał stopień doktora, a w 2009 habilitował się w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę zatytułowaną: Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego. W 2001 r. uzyskał uprawnienia adwokackie; przez kilka lat praktykował w tym zawodzie. Był też sekretarzem jednego z zespołów w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W pracy naukowej specjalizuje się w prawie europejskim i prawie prywatnym międzynarodowym. Został członkiem komitetów redakcyjnych "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego", "Europejskiego Przeglądu Sądowego" i "Nowej Europy – Przeglądu Natolińskiego". 22 grudnia 2008 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Po włączeniu UKIE w struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 r. powołany na podsekretarza stanu w tym resorcie. W 2013 r. został mianowany rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Antonio TAJANI
przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Ur. w 1953 r. w Rzymie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzymskim – Sapienza. W 1994 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego premiera Silvia Berlusconiego. W tym samym roku należał do założycieli nowej partii politycznej – Forza Italia. Od 1994 r. do 2008 r. sprawował mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego, zasiadając we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). W 2008 r. został wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz unijnym komisarzem do spraw transportu a w 2010 r. komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości. W 2014 r. z listy reaktywowanej Forza Italia ponownie uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. 17 stycznia 2017 r. został wybrany na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

 

dr Rafał TRZASKOWSKI
wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej

Ur. w 1972 r. w Warszawie. Jest absolwentem Kolegium Europejskiego w Natolinie, a także Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą Oxford University (1996) oraz paryskiego Instytutu Unii Europejskiej ds. Badań nad Bezpieczeństwem (2002). W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W okresie 2000-2001 był doradcą sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusz-Wolskie-go. W 1998 r. został wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a w 2002 r. w Collegium Civitas. W pracy zawodowej zajął się m.in. teorią integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych. Od 2002 pracuje też jako analityk w Centrum Europejskim Natolin. W latach 2004–2009 był doradcą delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. W 2009 r. z listy PO uzyskał mandat eurodeputowanego. W 2013 r. został powołany na urząd ministra administracji i cyfryzacji a w 2014 r. mianowany wiceministrem spraw zagranicznych w randze sekretarza stanu ds. europejskich. W 2015 r. uzyskał mandat posła na Sejm VIII kadencji. W 2016 r. został członkiem zarządu krajowego PO a rok później wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

 

prof. Vaja VARDIDZE
rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Ukończył studia rolnicze na Uniwersytecie Rolniczym w Gruzji. Następnie studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium) oraz na Uniwersytecie Monachijskim (doktorat). Jako profesor wizytujący wykładał na wielu uniwersytetach w Polsce i w Gruzji. W latach 2003-2008 pełnił funkcję prorektora w Sulkhan-Saba Orbeliani Institute of Theology, Philosophy, Culture and History. Od 2009 r. jest rektorem Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. Autor wielu książek i licznych publikacji naukowych.

 

prof. Vaira VIKE-FREIBERGA
była Prezydent Łotwy, Prezes Klubu Madryckiego

Ur. w 1937 r. w Rydze. Studiowała w Kanadzie na University of Toronto. Doktoryzowała się w zakresie psychologii eksperymentalnej w 1965 r. na McGill University. Od 1965 r. pracowała na Uniwersytecie Montrealskim; została profesorem psychologii na tej uczelni. W latach 1980-1981 pełniła funkcję prezesa Canadian Psychological Association, była również członkiem Royal Society of Canada oraz Science Council of Canada i Łotewskiej Akademii Nauk, Jesienią 1998 r. została mianowana dyrektorem Instytutu Łotewskiego w Rydze. 17 czerwca 1999 r. wybrana przez Sejm na urząd prezydenta Łotwy. Po zakończeniu drugiej kadencji pozostała aktywna w życiu publicznym, założyła firmę VVF Consulting zajmującą się doradztwem w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dyplomacji oraz nauk politycznych. Jest członkinią Council of Women World Leaders, oraz prezesem Klubu Madryckiego. W 2005 r. została specjalnym wysłannikiem sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw reform.

 

Arseniy YATSENYUK 
przewodniczący Frontu Ludowego, były premier Ukrainy

Ur. w 1974 r. w Czerniowcach. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Czerniowcach, a w 2001 r. w Instytucie Handlowo-Ekonomicznym w Czerniowcach. W latach 1992-1997 był właścicielem firmy prawniczej „JurEk”, zajmującej się m.in. obsługą prawną prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Od września 2001 r. do stycznia 2003 r. pełnił funkcję ministra gospodarki Republiki Autonomicznej Krymu, następnie był wiceprezesem Narodowego Banku Ukrainy. W 2005 r. został powołany na stanowisko ministra gospodarki w rządzie Jurija Jechanurowa. W 2006 r. objął funkcję szefa sekretariatu prezydenta Wiktora Juszczenki. Od 2007 r. pełnił urząd ministra spraw zagranicznych. Został współzałożycielem i prezesem Fundacji Otwarta Ukraina. W 2009 r. utworzył ruch społeczno-polityczny Inicjatywa Obywatelska Arsenija Jaceniuka „Front Zmian”. W 2012 r. obronił mandat poselski jako lider listy wyborczej Batkiwszczyny, a w 2013 r. został jednym z liderów tej partii. W latach 2014-2016 dwukrotnie pełnił funkcję premiera rządu ukraińskiego. Od września 2014 r. stoi na czele partii „Front Ludowy”.

 

Marek ZAJĄC
dziennikarz i publicysta, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Ur. w 1979 r. w Krakowie. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2000-2007 był członkiem redakcji Tygodnika Powszechnego. Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera oraz w Polskim Ośrodku Naukowym UJ w Londynie. Relacjonował zagraniczne pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI, przeprowadzał wywiady z najważniejszymi postaciami Kościoła. Prowadził programy telewizyjne na żywo, m. in. niedzielny religijny program w TVP – Między niebem a ziemią, autorski w TVP Kultura - Wojna postu z karnawałem, czy w telewizji śniadaniowej – Kawę czy herbatę. W 2006 r. powołany został na sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Wcześniej członek, a od 2015 r. przewodniczący rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

 

Karolina ZBYTNIEWSKA
redaktor Naczelna EURACTIV.pl

Ekspertka ds. europejskich, redaktorka i dziennikarka. Skończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim i w Anglii. Po doświadczeniach w Parlamencie Europejskim, Ministerstwie Środowiska, a także w licznych mediach w charakterze dziennikarki freelancera, w 2010 r. związała się z EURACTIV.pl – europejskim portalem informacyjnym, na początku jako dziennikarka, potem również dyrektor zarządzająca i wreszcie redaktor naczelna. Jej analizy, opinie i wywiady publikowane są jednocześnie przez anglojęzyczny serwis ogólnoeuropejski EURACTIV.com. Jest komentatorką spraw europejskich i międzynarodowych w radiu i telewizji, a od niedawna doktorantką koncentrującą się na tematyce populizmu.

 

ks. prof. Wojciech ZYZAK
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ur. w 1969 r. w Żywcu. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993 r. W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na KUL - doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego a w grudniu 2013 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach we Francji i w Niemczech. W 2010 r. został wybrany na prodziekana Wydziału Teologicznego UPJPII a w 2012 r. powierzono mu funkcję dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pełni od września 2014 r.