REFERENCI

Referenci XVIII Konferencji

 

Nuria DÍAZ ABAD
była Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych członek Hiszpańskiej Naczelnej Rady Sądowniczej
Urodzona w 1965 roku w Madrycie w Hiszpanii. Absolwentka prawa na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie. W latach 1983-1988 pracowała jako „Adwokat z urzędu” biurze prawnym Ministerstwa Transportu i Robót Publicznych a w latach 1997-2014 jako przedstawiciel Królestwa Hiszpanii w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od roku 2013 jest członkiem Hiszpańskiej Naczelnej Rady Sądowniczej. W latach 2016-2018 pełniła funkcję Prezesa Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych. Nuria Díaz Abad jest również członkiem Rady Dyrektorów Hiszpańskiego Stowarzyszenia Badań nad Prawem Europejskim. Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Laureatka wielu międzynarodowych odznaczeń.

Prof. Zoltán FLECK
Dyrektor Centrum Teorii Państwa i Społeczeństwa na Uniwersytecie Loranda Eotvosa w Budapeszcie
Urodzony w 1965 roku w Budapeszcie na Węgrzech. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Loranda Eotvosa w Budapeszcie (ELTE). W latach 1990-1993 prowadził badania w Instytucie Socjologii Węgierskiej Akademii Nauk. W 1995 roku podjął pracę w Zakładzie Socjologii Prawa na Wydziale Prawa ELTE. Od roku 2013 pełni funkcję Dyrektora Centrum Teorii Państwa i Społeczeństwa na Uniwersytecie Loranda Eotvosa w Budapeszcie. Prof. Fleck jest członkiem wielu komisji naukowych, autorem licznych publikacji z dziedziny prawa, sądownictwa i kultury prawnej na Węgrzech.

Urszula GACEK
była Ambasador RP przy Radzie Europy, Członek Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie.
Urodzona w 1963 roku w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Polska polityk, ekonomistka i dyplomata. Absolwentka studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim z zakresu filozofii, nauk politycznych i ekonomii. W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej została wybrana senatorem VI kadencji w okręgu tarnowskim. Od 2006 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej małopolskich struktur PO. W latach 2007-2009 pełniła funkcję posła do Parlamentu Europejskiego. Zasiadała w grupie Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów. W roku 2011 została mianowana ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym – stałym przedstawicielem RP przy Radzie Europy w Sztrasburgu. Funkcje tę sprawowała do listopada 2014. Od grudnia 2014 do lutego 2016 roku zajmowała stanowisko konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Obecnie jest wykładowcą w Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz członkiem Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie. 

Andrzej GODLEWSKI
Dziennikarz, Wykładowca na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie
Urodzony w 1970 roku w Reszlu. Studiował germanistykę i nauki polityczne na Uniwersytecie w Lipsku i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest dziennikarzem prasowym - w latach 2006-2007 był szefem działu Opinie w „Dzienniku” jak również w „Polska The Times”, publikował we „Wprost”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej”, „Gościu Niedzielnym”, „Życiu” i „Nowym Państwie” - oraz radiowym - długoletni niemieckojęzyczny komentator serwisu Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 2004-2006 szef działu publicystyki w Telewizji Polskiej. Wykłada na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Andrzej Marian GRZYB
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE
Urodzony w 1956 roku w Siedlikowie. Absolwent Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, później Przewodniczącego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001-2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 roku wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje do dziś. W PE jest m. in. członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Pełni funkcję współprzewod-niczącego Polskiej Delegacji we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim.

bp Theodorus Cornelis Maria HOOGENBOOM
Przewodniczący Komisji COMECE ds. Prawnych, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Utrechckiej
Urodzony w 1960 roku w Oudewater w Holandii. Absolwent prawa i teologii Uniwersytetu w Utrechcie. Zajmował się badaniami naukowymi w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem statusu praw człowieka. Po pracy wolontariackiej w parafii pw. św. Jana chrzciciela w Montfoort i studiach teologicznych zdecydował się wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego Ariënskonvikt. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1999 roku Studiował również prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie. W 2001 roku został wicedyrektorem Seminarium Ariënskonvikt oraz sędzią sądu kościelnego archidiecezji w Utrechcie. W 2010 roku przyjął święcenia biskupie. Biskup Hoogenboom jest członkiem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE od 2011 roku.

Mariia Mykolaivna IONOVA
Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Integracji Europejskiej w Radzie Najwyższej Ukrainy
Urodzona w 1978 roku. Ukończyła Narodową Akademię Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Karierę polityczną rozpoczęła w roku 2005 pracując w administracji prezydenckiej. Od 2008 do 2012 roku pełniła funkcję radnej miasta Kijowa. W 2012 roku wybrana została do parlamentu Ukrainy (VII Ukraińskiej Rady Najwyższej – Verkhovna Rada Ukrainy); w 2014 roku podczas przedterminowych wyborów wybrana ponowie. Jest członkinią „Bloku Petra Poroszenki”. Zajmuje się sprawami integracji europejskiej jako Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Integracji Europejskiej w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Janusz JANKOWIAK
Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu
Urodzony w 1957 roku. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Był doktorantem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk a także stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Komisji Europejskiej. Związany z wydawnictwami podziemnymi i prasą drugiego obiegu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Współpracuje z Instytutem Finansów Międzynarodowych w Waszyngtonie oraz The Conference Board w Nowym Jorku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

bp dr Piotr JARECKI
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej
Urodzony w 1955 roku w Sierpcu. Polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk społecznych absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1980 roku. Od 1994 roku Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W latach 1996-2003 był Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce. W latach 2004-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski (KEP) ds. Unii Europejskiej oraz reprezentował KEP w Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). przewodniczący Rady ds. Społecznych i członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady Biskupiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.

Jacek KRUPA
Marszałek Województwa Małopolskiego
Urodzony w 1955 roku w Skawinie. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 1981 r. należał do „Solidarności” oraz przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie. W latach 1990-1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 roku był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005-2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Od 2015 roku jest Marszałkiem Województwa Małopolskiego.

dr Janusz LEWANDOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE, były Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego
Urodzony w 1951 roku w Lublinie. W 1974 roku obronił tytuł magistra, a następnie w 1984 roku doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Był wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda, a w latach 1974-1983 na Uniwersytecie Gdańskim. Założył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, jest przewodniczącym rady fundatorów. Autor wielu książek i artykułów. W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym "Solidarności", w 1988 r. współzakładał Kongres Liberalno-Demokratyczny. Od 1990 do 1993 roku pełnił funkcję ministra przekształceń własnościowych. Doprowadził do uruchomienia giełdy i opracowania Programu Powszechnej Prywatyzacji. Członek Unii Wolności, a następnie Platformy Obywatelskiej (okręg gdański), gdzie zasiadał we władzach krajowych. W 2004 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy PO. Pełnił funkcję przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję unijnego komisarza ds. programowania finansowego i budżetu w II Komisji José Barroso. W 2015 roku został powołany na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2016 roku został członkiem zespołu doradców ekonomicznych PO. Pełni funkcję współprzewodniczącego Polskiej Delegacji we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim.

bp Rimantas NORVILA
Przewodniczący Komisji COMECE ds. Współpracy Międzynarodowej UE, Biskup Diecezji Wyłkowskiej
Urodzony w 1957 roku w Baptai na Litwie. Absolwent studiów technicznych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku. W latach 1995-1997 studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie otrzymał licencjat kanoniczny. Sakrę biskupią otrzymał w roku 1997. Od 1997 do 2001 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kownie. W 1999 roku mianowany wikariuszem generalnym Archidiecezji Kowieńskiej. Od 2002 roku biskup Diecezji Wyłkowskiej. W latach 2002-2011 przewodniczył Radzie ds. Młodzieży w Konferencji Episkopatu Litwy (KEL), był także przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Litwy ds. Relacji z Konferencją Episkopatu Polski. W latach 2011-2014 kierował Komisją ds. Liturgii KEL. Od 2005 roku reprezentuje Konferencję Episkopatu Litwy w Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Od marca 2018 przewodniczy Komisji COMECE ds. Współpracy Międzynarodowej UE.

dr Jan OLBRYCHT
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca Komisji Budżetowej PE
Ur. w 1952 roku w Rybniku. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1984 roku obronił pracę doktorską. W latach 1990-1998 był burmistrzem Cieszyna, a przez następne cztery lata Marszałkiem Województwa Śląskiego. Jest współzałożycielem Euroregionu Śląsk Cieszyński (Těšínské Slezsko). Był także członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy (2000-2004), Rady Polityki Regionalnej Państwa (2000-2004) oraz Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych (w 2004 roku). Od 2004 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W obecnej kadencji jest członkiem Komisji Budżetowej PE oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z kościołami. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i orderem National du Mérite Francji. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie.

bp prof. Tadeusz PIERONEK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”
Urodzony 1934 roku w Radziechowach k/Żywca. W latach 1951-1954 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. W latach 1956-1960 kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1961-1965 studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uzyskał habilitację w 1975 roku, a tytuł profesora prawa kanonicznego w roku 1987. W 1992 roku otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II sakrę biskupią. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2004 sprawował funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Od 2001 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

dr hab. Katarzyna PISARSKA
Dyrektor Europejskiej Akademii Demokracji
Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, College of Europe w Brugii oraz SGH. Wielokrotnie wyjeżdżała na staże zagraniczne czy to w ramach stypendiów międzynarodowych czy jako visiting scholar – m. in. na Uniwersytet Harvarda (2007), do Johns Hopkins School of International Studies w Waszyngtonie (2010), na University of Oslo w Norwegii (2012) oraz na Australian National University (2015). Jest laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców. Dr Katarzyna Pisarska jest założycielem i dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, którą prowadzi pod egidą Rady Europy jak również dyrektorem programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W kwietniu 2018 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Jacques SANTER
były Przewodniczący Komisji Europejskiej, były Przewodniczący Fundacji R. Schumana w Luksemburgu
Urodzony w 1937 roku w Wasserbillig (Luksemburg). Luksemburski polityk, premier Luksemburga w latach 1984-1995, przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1995-1999. Prawnik i ekonomista, absolwent Uniwersytetu w Strasburgu oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Zaangażowany w działalność Chrześcijańsko-Społecznej Partii Ludowej, której przewodniczył w latach 1974-1982. Pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, sprawował mandat posła do Izby Deputowanych oraz eurodeputowanego. Od 1975 do 1977 roku pełnił funkcję wice-przewodniczącego PE. W latach 1989-1995 pełnił funkcję Przewodniczącego Międzynarodowego Funduszu Walutowego a w latach 1991-1995 Dyrektora Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju. Jacques Santer sprawował też funkcję Przewodniczącego Fundacji R. Schumana w Luksemburgu.

dr Thomas SCHRAPEL
Dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Południowym Kaukazie
Urodzony w 1956 roku w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna). Absolwent Uniwersytetu Humboldta w Berlinie z doktoratem w dziedzinie historii starożytnej i archeologii. W latach 1983-1985 pracował jako wykładowca na uniwersytecie Humbolta, w latach następnych związany z Muzeum Pergamońskim w Berlinie i Uniwersytetem w Trewirze. W latach 1998-2003 pełnił funkcję doradcy politycznego w Bundestagu. Rok później został dyrektorem Fundacji Konrada Adenauera (KAS) w Mongolii. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora KAS w Albanii. Od marca 2016 jest Dyrektorem Biura Fundacji Konrada Adenauera w Południowym Kaukazie

ks. Kazimierz SOWA
Dziennikarz i publicysta
Urodzony w 1965 roku w Libiążu. Polski duchowny rzymskokatolicki, dziennikarz i publicysta. Absolwent studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Związany z mediami od 1990 roku. Publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Życiu Warszawy”, „Wprost” oraz „Newsweeku”. W latach 1995-2005 pracował jako dziennikarz w Radiu Plus; w latach 2001-2005 pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiej sieci Rozgłośni Radiowych Radia Plus. W latach 2007-2015 dyrektor telewizji Religia.tv. Występuje w programach publicystycznych stacji TVN oraz TVN24.

dr hab. Sławomir SOWIŃSKI
Wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Urodzony w 1968 roku Adiunkt i wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Akademii Nauk. Publikuje m.in. w „Rzeczpospolitej” i “Więzi”. Autor publikacji z dziedziny relacji religii i polityki, etyki w życiu publicznym oraz nauk politycznych. Wybrane publikacje: Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010, Warszawa 2012; Etyka w życiu publicznym (red.), Warszawa 2012; Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, (red. razem z P. Burgoński), Katowice 2009; Religia i konserwatyzm. Sprzymierzeńcy czy konkurenci (red. razem z P. Mazurkiewicz), Wrocław 2004.

dr Ivan ŠTEFANEC
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pełnomocnik Rządu słowackiego ds. wprowadzenia euro
Urodzony w 1961 roku w Považskiej Bystricy na Słowacji. Słowacki manager i polityk. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie. Studiował również w Rochester Institute of Technology w Nowym Jorku, który skończył z dyplomem MBA. Pracował w koncernie Coca-Cola na stanowiskach dyrektorskich, m.in. do spraw integracji europejskiej. Był założycielem Związku Przedsiębiorców Słowacji a obecnie pełni funkcję honorowego przewodniczącego Związku. Od 2014 roku jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego, poseł do Rady Narodowej Republiki Słowacji. W 2006 roku został pełnomocnikiem Rządu słowackiego ds. wprowadzenia euro.

prof. Thomas STERNBERG
Członek Zarządu Fundacji Konrada Adenauera, Prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich
Urodzony w 1952 roku w Grevenbrück. Studiował germanistykę, historię sztuki i teologię w Münster, Rzymie i Bonn. W 1983 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Studiów Niemieckich w Westfälische Wilhelms-Universität Münster. W 1988 roku obronił doktorat z teologii w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. W latach 1989-2004 był członkiem Komitetu Kultury w Radzie Miasta Münster. W 1999 roku pełnił funkcję doradczą w Radzie Miasta w Münster. W latach 2003-2007 był ekspertem w Komisji Enquete "Kultura w Niemczech" niemieckiego Bundestagu. W latach 1988-2016 był dyrektorem Katolickiej Akademii Społecznej Franz-Hess-Haus w Münster a od 1997 do 2013 roku rzecznikiem Centralnej Komisji Katolików Niemieckich. Od 1997 roku pełni funkcję doradcy przy Konferencji Biskupów Niemieckich. Jest członkiem zarządu Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe). 20 listopada 2015 roku został wybrany na przewodniczącego Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Członek Zarządu Fundacji Konrada Adenauera.

prof. Hanna SUCHOCKA
Honorowa Przewodnicząca Komisji Weneckiej, była Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzona w 1946 roku w Pleszewie. Polska polityk, prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. W latach 1992-1993 sprawowała funkcję Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej a w latach 1997-2000 ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W roku 2001 została mianowana ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. Funkcję tę piastowała do 2013 roku. W latach 1980-1985 i 1989-1991 posłanka na Sejm RP. W latach 2015-2016 sprawowała urząd pierwszej wiceprzewodniczącej Komisji Weneckiej. Dama Orderu Orła Białego oraz wielu międzynarodowych odznaczeń za zasługi dla wolności oraz w dziedzinie integracji i praw człowieka. W 2018 papież Franciszek ponownie powołał prof. Suchocką na członka Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Profesor Hanna Suchocka jest też członkiem Klubu Madryckiego.

Konrad SZYMAŃSKI
Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzony w 1969 roku w Kaliszu. Polski polityk, prawnik i publicysta. Absolwent studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1997-1998 pracował w Kancelarii Sejmu, a przez kolejne dwa lata był doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie od 1999 do 2000 roku członek gabinetu politycznego ministra Kazimierza Marcinkiewicza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 r. do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls, a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny. W latach 2004-2014 sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Był aktywnym członkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym UE. W 2013 roku „Polityka”, a w 2014 roku „Rzeczpospolita” uznały Konrada Szymańskiego za jednego z najlepszych i najbardziej aktywnych polskich eurodeputowanych. Od 2015 roku pełni funkcję Sekretarza Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Antonio TAJANI
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Urodzony w 1953 roku w Rzymie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzymskim – Sapienza. W 1994 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego premiera Silvia Berlusconiego. W tym samym roku został jednym ze współzałożycieli nowej partii politycznej – Forza Italia. Od 1994 do 2008 roku sprawował mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego, zasiadając we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). W 2008 roku został wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz unijnym komisarzem do spraw transportu a w 2010 roku komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości. W 2014 roku z listy reaktywowanej Forza Italia ponownie uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. 17 stycznia 2017 roku został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Donald TUSK
Przewodniczący Rady Europejskiej, były Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzony w 1957 roku w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Był również współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku. W latach 1991-1993 oraz 2001-2014 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; w 1997-2001 senator i wicemarszałek Senatu IV kadencji, w latach 2001–-2005 wicemarszałek Sejmu IV kadencji. Był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej oraz jej przewodniczącym w latach 2003-2014. Od 2007 do 2009 roku sprawował funkcję Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2007-2014 piastował urząd Prezesa Rady Ministrów RP (był osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP). W 2005 roku ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej.

dr hab. Włodzimierz WRÓBEL, prof. UJ
Sędzia Sądu Najwyższego, Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urodzony w 1963 roku w Krakowie. Polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 1991-2003 związany z Trybunałem Konstytucyjnym. W okresie od 2003 do 2011 był członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego a w latach 2004-2006 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2011 roku jest sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ekspertem parlamentarnych komisji, członkiem komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykładowcą z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów i prokuratorów. Autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa.

Kai WYNANDS
Szef Gabinetu Komisarza ds. Euro i Dialogu Społecznego Valdisa Dombrovskisa
Urodzony w 1974 roku w Aachen w Niemczech. Ukończył szkoły w Bonn oraz w australijskim Canberra. Studiował na uniwersytetach w Pasawie i Bonn, był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera oraz Studienstiftung des Deutschen Volkes (Niemieckiej Akademickiej Fundacji Stypendialnej). Absolwent studiów podyplomowych Kolegium Europejskiego w Natolinie w latach 2000-2001. Zanim objął stanowisko Szefa Gabinetu Komisarza ds. Euro i Dialogu Społecznego Valdisa Dombrovskisa w kwietniu 2016 roku, Kai Wynands pracował jako dyrektor jednego z sekretariatów Europejskiej Partii Ludowej, koordynując pracę doradców politycznych sześciu stałych komisji Parlamentu Europejskiego.

Željana ZOVKO,
Posłanka do PE z Chorwacji
Urodzona w 1970 roku w Mostarze w Bośni i Hercegowinie. Absolwentka filologii francuskiej na Uniwersytecie w Sarajewie i literatury w University of North London. Filolog i dyplomata, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych. W latach 2004-2008 sprawowała funkcję ambasadora Bośni i Hercegowiny we Francji oraz przy UNESCO jak również zamiejscowego ambasadora Bośni i Hercegowiny w Algierii, Tunezji, Księstwie Monako i Andorze. W okresie od 2008 do 2011 roku była ambasadorem Bośni i Hercegowiny w Hiszpanii i zamiejscowym w Maroku. W tym samym pełniła też funkcję stałego przedstawiciela w Światowej Organizacji Turystycznej. W latach 2012-2015 była doradcą Prezesa Rady Ministrów Bośni i Hercegowiny ds. międzynarodowych. Od maja 2015 sprawowała funkcję ambasadora Bośni i Hercegowiny we Włoszech, na Malcie i San Marino. Europosłanka chorwacka z koalicyjnej listy Chorwackiej Unii Demokratycznej.

ks. prof. Wojciech ZYZAK
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Urodzony w 1969 roku w Żywcu. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993 roku. W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na KUL - doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego a w grudniu 2013 roku tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach we Francji i w Niemczech. W 2010 roku został wybrany na prodziekana Wydziału Teologicznego UPJPII a w 2012 roku powierzono mu funkcję dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pełni od września 2014 roku. W marcu 2018 wybrany rektorem UPJPII na drugą kadencję.