Program

Program

Aktualizacja: 28.06.2021 r.

29.10.2021 r. (piątek)

Dr Michał Góra, Komitet Organizacyjny, Prezes Zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka
Dr Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Frakcji EPL w PE
Andrzej Halicki, Przewodniczący Delegacji Polskiej we Frakcji EPL w PE
Kard. Jean-Claude Hollerich, Przewodniczący COMECE

KRYZYS SYSTEMÓW WARTOŚCI – WSPÓŁCZESNA WIZJA CZŁOWIEKA


KRYZYS DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ I PRAWORZĄDNOŚCI


18:00 Msza Św. w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 54
19:00 Wręczenie Nagrody im. Bp. Tadeusza Pieronka „IN VERITATE”
za wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich

30.10.2021 r. (sobota)

10:30 GOŚC SPECJALNY
David Attenborough, Pisarz, biolog ewolucyjny i popularyzator nauki

KRYZYS KLIMATYCZNY – ALERT DLA GLOBALNEGO BEZPIECZEŃSTWA


13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Ks. prof. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie