PROGRAM

KONFERENCJA
2016

 

Aktualny program (na dzień 17.06.2016 r.)

XVI Międzynarodowa Konferencja z cyklu
"Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"

SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA

21-22 września 2016 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjne "Dwór w Tomaszowicach"
32-085 Modlnica-Kraków

 

Środa, 21 września 2016 r.

10.00 Rejestracja uczestników

10.30  Otwarcie i powitanie
bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
kard. dr Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowa
dr Christian Schmitz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Horst Langes, Honorowy Prezydent Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
dr Janusz Lewandowski, Przewodniczący Polskiej Delegacji w EPL
Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji w EPL
o. Olivier Poquillon OP, Sekretarz Generalny COMECE


11.30 Wystąpienia wprowadzające

abp Georg Gänswein, Prefekt Domu Papieskiego (niepotw.)
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY KOŚCIOŁAMI I WSPÓLNOTAMI RELIGIJNYMI
W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

dr Hans-Gert Pöttering, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA

abp Silviano M. Tomasi C.S., b. Przedstwiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMU MIGRANTÓW I AZYLANTÓW

prof. Jerzy Buzek, Poseł do PE, , b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ I KLIMATYCZNEJ

13.00 Lunch

14.30 GRUPY ROBOCZE

I Grupa robocza
(Oranżeria)
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA
DYSKUSJA
gen. dr Mieczysław Bienek, Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku
gen. Philippe Morillon, b. dowódca UN Force w Bośni i Hercegowinie (niepotw.)
Przedstawiciel państw bałtyckich
MODERACJA
Olaf Osica, Przewodniczący Rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (niepotw.)

II Grupa robocza (Sala Ogrodowa w hotelu)
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMU MIGRANTÓW I AZYLANTÓW
DYSKUSJA
o. Matthew John Gardzinski SChr, Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżujących
Janina Ochojska
, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
Christos Stylianides, Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego
w Komisji Europejskiej (niepotw.)
MODERACJA
Marek Orzechowski, dziennikarz, autor książki „Mój sąsiad islamista. Kalifat u drzwi Europy”

III Grupa robocza (Sala Szklana w Galerii Panorama)
SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ I KLIMATYCZNEJ
DYSKUSJA
Janusz Reiter, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (niepotw.)
dr Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczący EPL (Polska)
Norbert Röttgen, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu (niepotw.)
MODERACJA
Andrzej Godlewski, dziennikarz, b. z-ca dyrektora TVP1

16.00 Przerwa kawowa

16.30 GRUPY ROBOCZE c.d.

18.00 Wyjazd do centrum Krakowa

19.30 Msza święta


Czwartek, 22 września 2016 r.

8.00 Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej
w Modlnicy, ul. Św. Wojciecha 83

9.30 Podsumowanie prac w grupach roboczych
I grupa robocza: redaktor Tygodnika Powszechnego
II grupa robocza: redaktor Tygodnika Powszechnego
III grupa robocza: redaktor Tygodnika Powszechnego

11.00 Przerwa kawowa

11.30 SESJA SPECJALNA
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY KOŚCIOŁAMI I WSPÓLNOTAMI RELIGIJNYMI


Referaty wprowadzające
abp dr Paul Gallagher, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej (niepotw.)

Aloiz Peterle, Poseł do PE (Słowenia)
Polityka europejska a Kościół

DYSKUSJA
Zoltán Balog, Minister ds. Zasobów Ludzkich w rządzie Węgier (niepotw.)
Abp Sviatoslav Shevchuk, Arcybiskup większy kijowsko-halicki, 
zwierzchnik  Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (niepotw.)
Abp Yevstraty Zoria, Arcybiskup czernihowski i niżyński Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
Patriarchatu Kijowskiego, Sekretarz Świętego Synodu Patriarchatu Kijowskiego (niepotw.)
Ks. Mykola Danylevytsch, kraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (niepotw.)
dr Jan Olbrycht, Poseł do PE (Polska)
MODERACJA:
dr Ewa Czaczkowska
, UKSW (niepotw.)

13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie

14.00Lunch i wyjazd uczestników

 


#