Program 2

09:30 Rejestracja uczestników
10:00 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Gość specjalny drugiego dnia konferencji
Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej
10:30 Dyskusja z udziałem Donalda Tuska

NARODOWOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ W EUROPIE

WPROWADZENIE
dr Jan Olbrycht, poseł do PE, sprawozdawca Komisji Budżetowej PE

DYSKUSJA
bp dr Piotr Jarecki, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej
bp Nicholas Hudson, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Westminsterskiej, Delegat do COMECE (tbc)
dr Thomas Schrapel, Dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Południowym Kaukazie
Moderacja
dr Karolina Wigura, dziennikarka i publicystka, Kultura Liberalna

13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie