Program 1

09:00 Rejestracja uczestników

bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Janusz Lewandowski, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE
Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE
prof. dr Thomas Sternberg, Członek Zarządu Fundacji Konrada Adenauera, Prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
bp Rimantas Norvila, Przewodniczący Komisji COMECE ds. Współpracy Międzynarodowej UE, Biskup Diecezji Wyłkowskiej

10:30 PERSPEKTYWY ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ

GOŚĆ SPECJALNY PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Moderacja
ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz i publicysta

EURO – SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE SPOIWO UE

WPROWADZENIE
dr Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE, były komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego
DYSKUSJA
Kai Wynands, Szef Gabinetu Komisarza UE ds. Euro i Dialogu Społecznego Valdisa Dombrovskisa
dr Ivan Štefanec, Poseł do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnik rządu słowackiego ds. wprowadzenia euro
Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu
Moderacja
Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca na Uniwersytecie SWPS

SCHENGEN – STREFA STABILNOŚCI I ZEWNĘTRZNA GRANICA UE

WPROWADZENIE
Jacques Santer, były Przewodniczący Komisji Europejskiej, były Przewodniczący Fundacji R. Schumana w Luksemburgu
DYSKUSJA
Željana Zovko, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Chorwacja
Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w MSZ RP
Mariia Mykolaivna Ionova, Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Integracji Europejskiej w Radzie Najwyższej Ukrainy
Moderacja
dr hab. Katarzyna Pisarska, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji

PRAWORZĄDNOŚĆ – GWARANCJA SILNEJ UE

WPROWADZENIE
prof. Hanna Suchocka, Honorowa Przewodnicząca Komisji Weneckiej, była Premier RP
DYSKUSJA
Nuria Díaz Abad, była Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, członek Hiszpańskiej Naczelnej Rady Sądowniczej
prof. Zoltán Fleck, Dyrektor Centrum Teorii Państwa i Społeczeństwa, Uniwersytet Loranda Eotvosa w Budapeszcie
dr hab. Włodzimierz Wróbel, profesor UJ, Sędzia Sądu Najwyższego, Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Moderacja
Urszula Gacek, była Ambasador – Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy, członek Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie

19:00 Msza Św. w Kościele św. Barbary przy Małym Rynku w Krakowie
pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Kopca z homilią ks. Adama Bonieckiego MIC – Redaktora Seniora „Tygodnika Powszechnego”