Program 1

09:30 Rejestracja uczestników

bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
abp dr Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
abp prof. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowa
Horst Langes, Honorowy Przewodniczący Fundacji Schumana w Luksemburgu

PRZYWÓDZTWO – Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo?

WPROWADZENIE
Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

DYSKUSJA
ks. prałat Antoine Camillieri, Podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami
dr Rafał Trzaskowski, Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (tbc.)
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
dr Leszek Gęsiak SI, były Dyrektor Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

13:00 Lunch

TOŻSAMOŚĆ – Czy Europa obroni tożsamości opartą na chrześcijaństwie?

WPROWADZENIE
dr Hans-Gert Poettering, Prezydent Fundacji Konrada Adenauera

DYSKUSJA
prof. Vaja Vardidze, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi
Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego (tbc.)
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
Marek Zając, dziennikarz, Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

16:00 Przerwa kawowa

PRZYSZŁOŚĆ – Drogi wyjścia z kryzysu

WPROWADZENIE
dr. Janusz Lewandowski, Przewodniczący Polskiej Delegacji we frakcji EPL w PE

DYSKUSJA
Arsenij Jacenjuk, Przewodniczący Frontu Ludowego, były Premier Ukrainy (tbc.)
prof. Thomas Sternberg, Prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
dr Katarzyna Pisarska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19:30 Msza święta
Msza Św. w Kościele Mariackim; przewodniczy: abp Marek Jędraszewski
20:30 Uroczyste przyjęcie
na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego