KONFERENCJE
PROGRAM I UCZESTNICY
KONTAKT
GOŚĆMI BYLI...
ARCHIWUM
Założenia i cele oraz przebieg minionych konferencji

Aktualny program konferencji, biogramy referentów
Formularz zgłoszeniowy, kontakt oraz informacje
o komitecie organizacyjnym
i organizatorach

Referenci którzy gościli
na poprzednich konferencjach

Archiwum wystąpień, referatów i debat z poprzednich konferencji


XVI Międzynarodowa Konferencjia z cyklu "Rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji europejskiej", której tematem będzie
"SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA W OBLICZU KRYZYSÓW"
odbędzie się w dniach 21-22 września 2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W ARCHIWUM umieściliśmy elektroniczne wersje publikacji , zawierającej wszystkie wystąpienia z konferencji w 2015 roku Książka jest dostępna w języku polskim i angielskim.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizatorzy XV Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" dziękują wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom za aktywny udział w obradach i dyskusjach.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W ARCHIWUM umieściliśmy pierwsze teksty wystąpień. Kolejne będą sukcesywnie zamieszczane w miarę opracowywania. Udostępniliśmy tam również ponad 28 godzin zapisu dźwiękowego z Konferencji - oryginalne wystąpienia i tłumaczenia na język polski.
Udostępniliśmy również pełen SERWIS FOTOGRAFICZNY- prawie 300 zdjęć.


O R G A N I Z A T O R Z Y
 
 
 
 
   
Fundacja
Konrada Adenauera
Fundacja im. Roberta Schumana
w Luksemburgu
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
   
W S P Ó Ł P R A C A
 
 
 
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
w Parlamencie Europejskim
Europejska Partia Ludowa
Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej
COMECE
Wydawnictwo
"Wokół nas"
 
Konferencja pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy
#