Referenci

Referenci XVI Konferencji


dr Hans-Gert Pöttering

dr Hans-Gert Pöttering
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Urodzony w 1945 r. w Bersenbrück, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia University w Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. tytuł profesora honorowego. Od 1979 do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1999 wiceprzewodniczącym, a w latach 1999-2007 r. przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W okresie 1996–1999 kierował grupą roboczą Europejskiej Partii Ludowej „Rozszerzenie Unii Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. piastował urząd przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Był także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera.


dr Jacek Saryusz-Wolski

dr Jacek Saryusz-Wolski
poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący EPL

Urodzony w 1948 r. w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Łódzki i podyplomowe studia w Centre Europeen Universitaire w Nancy. W latach 1991–1996 pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej, a w latach 1999–2001 r. był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. integracji europejskiej. W latach 2000–2001 piastował urząd sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jest dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskiego. Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego, w którym w latach 2004–2007 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim. Jest także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych jak również członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.


abp dr Silviano M. Tomasi C.S.
Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju, były Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie

Urodzony w 1940 r. w Mussolente (Włochy). Ukończył socjologię i w tej dziedzinie uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1989 r. został mianowany przez Jana Pawła II sekretarzem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz arcybiskupem tytularnym Cercina. Od 1996 do 2003 r. był przedstawicielem Watykanu w krajach Afryki Wschodniej: Etiopii, Erytrei, a od 2000 r. również w Dżibuti. W latach 2003–2016 piastował funkcję stałego Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Obecnie jest pracownikiem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju.

Loading...