Referenci

Referenci XVI Konferencji


Ján Figel
Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE

Słowacki polityk, wieloletni poseł do słowackiego parlamentu. W latach 1998–2002 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1998–2003 główny negocjator w sprawie przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Rządu Słowacji w pracach Konwentu Europejskiego. W latach 2004–2009 komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży. W latach 2010–2012 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra transportu, poczty i telekomunikacji w rządzie słowackim. Obecnie sprawuje urząd Specjalnego Wysłannika ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE.


ks. Matthew John Gardzinski SChr
ekspert ds. migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Urodzony w 1980 r. w Oshawie (Kanada). W 1999 r. wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po zakończonych studiach z filozofii i teologii w 2006 r. przyjął święcenia kapłańskie w Kanadzie i został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w USA, a następnie we Włoszech. W 2011 r. zdobył licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za sektor migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców. W 2013 r., został również mianowany Prokuratorem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego.


Giorgi GOBRONIDZE
dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Absolwent stosunków międzynarodowych, specjalista w dziedzinie przemian w obszarze bezpieczeństwa na Dolnym Kaukazie, profesor wizytujący na Międzynarodowym Uniwersytecie Czarnomorskim oraz na Gruzińsko-Amerykańskim Uniwersytecie w Tbilisi. Jest szefem Instytutu Rozwoju Regionalnego i Współpracy oraz ekspertem ds. stosunków międzynarodowych amerykańskiej niezależnej rozgłośni radiowej Radia Free Georgia.


Andrzej GODLEWSKI
publicysta Buy Zithromax without Prescription , wykładowca na Uniwersytecie SWPS, były wicedyrektor TVP1

Urodzony w 1970 r. w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie). W latach 1988–1995 studiował germanistykę oraz politologię na Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Warszawskim. Publikował w „Gościu Niedzielnym”, „Wprost”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej“, „Życiu” i „Nowym Państwie”. Sprawy polskie komentuje w niemieckojęzycznym serwisie Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 2004–2006 prowadził dział publicystyki Telewizji Polskiej, w latach 2006–2007 dział opinii w „Dzienniku”, a następnie w dzienniku „Polska The Times”. W 2010 r. prowadził autorską audycję w radiowej Trójce pt. „Trójka po Trzeciej”. Od 2011 do 2016 r. był zastępcą dyrektora TVP1, odpowiedzialnym za audycje publicystyczne i społeczne. Jest członkiem Rady Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecnie publikuje w „Obserwatorze Finansowym” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Specjalizuje się w sprawach europejskich i niemieckich.


Andrzej GRZYB
poseł do PE, współprzewodniczący Polskiej Delegacji w EPL

Urodzony w 1956 r. w Siedlikowie (woj. wielkopolskie). Absolwent Akademii Rolniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 1993–1996 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, później przewodniczącego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001–2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 r. wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje do dziś. W PE jest m.in. członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej.


ks. Lubomir JAWORSKI
kapelan Greckokatolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy

Urodzony w 1982 r. W latach 2000–2005 studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia doktorskie w jezuickim kolegium Bobolanum w Warszawie. W 2005 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 2006 piastuje funkcje zastępcy dyrektora Greckokatolickiego Departamentu Polowego Sił Zbrojnych Republiki Ukrainy. Od 2001 r. do chwili obecnej pełni także funkcję dyrektora generalnego Centrum Pielgrzymkowego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W latach 2009 Buy Scabo Stromectol without Prescription , 2015 i 2016 sprawował funkcję sekretarza Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ukraińskim Ministerstwie Obrony.


Jacek KRUPA
marszałek województwa małopolskiego

Urodzony w 1955 r. w Skawinie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1990–1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 r. był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005–2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Od 2012 r. jest członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W 2015 r. został marszałkiem województwa małopolskiego.


Janina Ochojska
Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej

Urodzona w 1955 r. w Gdańsku. W 1980 r. ukończyła astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1984 r. pracowała w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od końca lat 70. związana z opozycją demokratyczną. Należała do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w dystrybucję wydawnictw drugiego obiegu oraz w działalność lokalnego komitetu zajmującego się pomocą osobom represjonowanym i ich rodzinom. Jako wolontariuszka działała dla francuskiej fundacji EquiLibre, koordynując pomoc dla Polski. W 1989 r. współtworzyła polski oddział tej fundacji, a w 1992 r. zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1994 r. założyła Polską Akcję Humanitarną, w której objęła funkcję prezesa. Wielokrotnie nagradzana i honorowana za swoją działalność, m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Narodowym Legii Honorowej czy Orderem Ecce Homo.