1 Home ROBOCZY2


bp Pieronek o słowach Morawieckiego nt. rechrystianizacji Europy: Trzeba zachowywać się moralnie tutaj, a potem dopiero próbować rechrystianizować siebie, a potem Europę

bp Pieronek o słowach Morawieckiego nt. rechrystianizacji Europy: najpierw trzeba postępować po chrześcijańsku

bp Pieronek: Unia chce, żeby te podstawowe prawa, jakie człowiek ma w demokracji - służyły człowiekowi

Więcej...

Zamów nasz Newsletter, aby otrzymywać aktualne informacje o Konferencji.

R   E   J   E   S   T   R   A   C   J   A 
CZYTAJ DALEJ
----------------------------------------------------------------------------------

CZYTAJ DALEJ   CZYTAJ DALEJ   CZYTAJ DALEJ   CZYTAJ DALEJ...   CZYTAJ DALEJ ...  

Odwiedź nasze profile na portalach społecznościowych    


 

Podsumowanie XVII Międzynarodowej Konferencji
z cyklu: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”
DOKĄD ZMIERZA EUROPA

 
Drodzy Państwo!
Dokąd zmierza Europa? Zadane pytanie dotyczy celu, lub przynajmniej kierunku. Etymologicznie Europa wywodzi się z asyryjskiego „ereb” oznaczającego ciemność. Europa to kraj zachodu słońca. W mitologii greckiej Ereb to syn Chaosu i bóg ciemności. Tak też pesymiści widzą przyszłość Europy. Zmierza do upadku. Jest dla nich jak fenicka księżniczka porwana przez Zeusa i dryfująca w nieznanym kierunku na grzbiecie mitycznego byka, który dobrze symbolizuje jedyne kryterium jakie wydaje się być ważne dla świata, mianowicie kryterium wzrostu akcji na giełdzie. Taką wizję dobrze ukazuje dramat teatralny z 1983 roku pod tytułem „Koniec Europy”. Sztuka ukazuje europejski krąg kulturowy jako wspólnotę wartości niszczoną przez zanik poczucia solidarności i międzyosobowych relacji. Przejawem tego jest rozkład języka, który z dialogu przemienia się w monolog.

Jednak optymiści mogą przypomnieć sobie w tym kontekście piękną powieść Hanny Malewskiej pod tytułem „Przemija postać świata”. Jesteśmy w niej świadkami upadku świata starożytnego, z którego w bólach wyłania się nowy świat. Po najeździe Gotów i ostatecznej, wydawałoby się, zagładzie Rzymu, mnich czyta „Pocieszenie filozofii” Boecjusza, a kilku jego towarzyszy przepisuje pracowicie wydobyte z popiołów księgi. Patron Europy, święty Benedykt i jego uczniowie ocalą dawną postać świata w jego najczystszej formie, udowadniając, że uparte budowanie nowego na gruzach starego świata ma sens.

Książka Malewskiej w czasach komunizmu przypominała, że trzech wzgórz stanowiących fundament kultury europejskiej, czyli Golgoty, Akropolu i Kapitolu, nie można tak po prosu zasypać. Do tej klasycznej triady autorzy podręcznika „Podstawy europeistyki” (red. W. Bokajło) dodali jeszcze jeden, czwarty faktor, pisząc, że na Europę składa się „ doskonałość grecka, surowy porządek rzymski, wiara, miłosierdzie i nadzieja chrześcijaństwa, śmiałość barbarzyńców”. Podczas podsumowywanej konferencji dyskusje panelowe krążyły wokół tych czterech podstawowych pojęć należących do fundamentów Europy: jedności związanej z uniwersalizmem greckim, przywództwa opartego na prawie rzymskim, tożsamości płynącej z wiary chrześcijańskiej i pytania o przyszłość, którego postawienie niezmiennie wymaga śmiałości. Istnieje zapewne wiele dróg refleksji nad przyszłością Europy w każdym z tych wymiarów. Skoro jednak w tym roku mija trzydzieści lat od wyniesienia na ołtarze Edyty Stein, którą święty Jan Paweł II uczynił patronką Europy, warto zachęcić do sięgnięcia po głębię myśli tej odważnej kobiety, która jak mało kto w zeszłym wieku potrafiła połączyć bogactwo klasycznej kultury starożytnej oraz współczesnej jej myśli filozoficznej z dziedzictwem judeochrześcijańskim.
 

Na koniec pragnę jeszcze serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym możemy się tu wszyscy razem spotkać już po raz siedemnasty. Zacznę od słów uznania dla Ks. Biskupa Tadeusza Pieronka – który od siedemnastu lat szefuje temu przedsięwzięciu. Dziękujemy Księże Biskupie za trud i wysiłek – niech patron Księdza Biskupa – święty Juda Tadeusz, którego wspomnienie dziś w Kościele obchodzimy wyprasza Ekscelencji wszystkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Tak, Ksiądz Biskup obchodzi dzisiaj imieniny.

Serdecznie dziękuję też Panom – Rafałowi Budnikowi i Michałowi Górze, ponieważ, co zawsze i przy każdej okazji podkreśla Ksiądz Biskup Tadeusz, bez nich nie byłoby tych naszych krakowskich konferencji – to ich wizyta w 2000 roku u ówczesnego rektora naszej Uczelni była iskrą, którą rozpaliła tę inicjatywę. Na ręce Pana Hansa-Gerta Poetteringa – przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera oraz Pani Rii Oomen Ruijten – przewodniczącej Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu – składam gorące podziękowania dla dyrekcji i wszystkich pracowników obu fundacji za wieloletnie zaangażowanie w organizację i powodzenie tych naszych krakowskich spotkań o Kościele i Europie. Bardzo serdecznie też dziękuję Grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim oraz Delegacji Polskiej w Grupie Europejskiej Partii Ludowej – naszym wieloletnim współpartnerom w tym przedsięwzięciu.

Pragnę także bardzo serdecznie podziękować panu Jackowi Krupie – marszałkowi Województwa Małopolskiego za objęcie naszej tegorocznej konferencji swoim patronatem honorowym oraz za zaproszenie wszystkich jej uczestników na uroczystą kolację. Dziękuję panu profesorowi Jackowi Purchli – dyrektorowi międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie za zaproszenie naszej konferencji do siebie – po prawie 10 latach znów wróciliśmy do Krakowa i to na sam Rynek.

Wyrazy wdzięczności kieruję także do Jego Eminencji kardynała Stanisława Dziwisza za przewodniczenie wczorajszej Mszy św. i za homilię a ks. prałatowi Dariuszowi Rasiowi – proboszczowi bazyliki Mariackiej bardzo dziękuję za gościnę. Eucharystię swoim śpiewem uświetnił nasz chór uniwersytecki Psalmodia pod dyrekcją pana profesora Włodzimierza Siedlika a asystę liturgiczną przygotowali alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej – bardzo wszystkim dziękuję.

Dziękuję też panu profesorowi Jackowi Majchrowskiemu – prezydentowi Miasta Krakowa, który od lat z ogromną życzliwością wspiera nas organizacyjnie czy to zapewniając transport czy otwierając dla gości podwoje krakowskich muzeów – podziemia Rynku zachwyciły naszych prelegentów – serdecznie dziękuję Panie Prezydencie. Panu Ahmedowi Majidowi z „Restauracji u Ziyada” pragnę podziękować za zapewnienie uczestnikom przepysznych posiłków. Dziękuję „Tygodnikowi Powszechnemu” za objęcie konferencji swoim patronatem medialnym. Wszystkim Mediom dziękuję za obecność. Za współpracę przy konferencji dziękuję też tłumaczom.

Chcę też ogromnie podziękować naszym wolontariuszom – studentom i doktorantom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy obsługiwali recepcję konferencyjną i dbali o naszych drogich gości, ale ich praca to nie tylko te dwa konferencyjne dni – to pomoc przy wysyłaniu zaproszeń, przygotowywaniu i pakowaniu materiałów konferencyjnych, list uczestników czy organizowaniu noclegów dla naszych gości – bardzo doceniam Waszą pracę i zaangażowanie.

Dziękuję wreszcie bardzo serdecznie Wam Drodzy Uczestnicy naszej tegorocznej konferencji za obecność i rzeczową, ciekawą dyskusję. Do zobaczenia – mam nadzieję – za rok.

Ks. prof. Wojciech ZYZAK
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, 28 października 2017 r.

FOTO GALERIA

FOTO GALERIA

Odwiedź nasze profile na portalach społecznościowych  
---------------

fa-twitter fa-twitter-square

Panel title

Panel content.
--------------

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

 

Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

Bp prof. Tadeusz Pieronek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Proces integracji europejskiej trwa już ponad 60 lat i jeżeli zdoła pokonać rozmaite przeszkody, to przetrwa, przyjmując do Unii Europejskiej nowe państwa. Jeszcze do czerwca 2016 r. Unię tworzy 28 państw, ale po decyzji Wielkiej Brytanii o Brexicie, od marca 2019 r. skupiać ona będzie o jedno państwo mniej.

Z tego nie wynika, że zablokuje to rozwój Unii. Perspektywy jej rozwoju są ewidentne zwłaszcza dlatego, że istnieją państwa, które mają możliwość wejścia do Unii Europejskiej, albo są już kandydatami do integracji z Unią, lub mają status stowarzyszenia. Garną się do niej te państwa, które nawiązały współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Ponadto, państwa spoza Europy, starają się o członkostwo w Unii Europejskiej. W dalszej perspektywie czasu można sobie wyobrazić, że do jej bram zapukają takie państwa jak Rosja, Białoruś i Kazachstan.

Dzieje świata nie zawsze się toczą według ludzkich kalkulacji i trzeba mieć nadzieję, że będziemy w stanie podjąć wysiłek zjednoczenia Europy dla dobra nas samych i tego dziedzictwa, którym jest Europa w takiej skali, na jaką dzisiaj nie jesteśmy jeszcze gotowi.

Problemy, jakie Unia przeżywa, nie są sygnałami agonii, ale, co najwyżej, dość poważnej choroby, z której przy odrobinie dobrej woli zainteresowanych państw, będzie mogła wyjść z programem, który ustawi ją na nieco innych fundamentach, skoro dotychczasowe okazały się słabe.

Jakie są oznaki choroby? Banalnie proste. Państwa tworzące Unię chciałyby uczestniczyć w jej programach politycznych, gospodarczych, kulturowych i innych, o ile dają one możliwości i wzmacniają rozmaite projekty rozwoju nie tylko europejskiego, ale przede wszystkim lokalnego. Można to rozumieć, jako troskę o dobro lokalne dzięki współpracy z Unią, ale bywa, że element lokalny wysuwa się na czoło roszczeń, pomijając cele szersze i w pewnych aspektach ważniejsze.

Zdolność do przetrwania wykazała Unia Europejska wyjściem z kryzysu bankowego, poradzeniem sobie z Brexitem, przyjęciem ogromnej liczby uchodźców i migrantów, a także stosunkiem do państw członkowskich, które przejawiają tendencje do większej niezależności od Unii, czy nawet mają kłopoty z narastającą falą ruchów nacjonalistycznych. Unia stoi jednak przed poważnymi wyzwaniami i musi podjąć działania dla ochrony jej podstawowych założeń i reguł, które stanowią o jej tożsamości i sile.

Osiemnasta z kolei międzynarodowa konferencja w Krakowie w ramach cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” chce się zająć perspektywami rozwoju Unii Europejskiej, wskazanymi w Orędziu o stanie Unii z 2017 r.

Chodzi o:
1) wprowadzenie przez państwa członkowskie wspólnej waluty EURO, która byłaby społecznym, politycznym i gospodarczym spoiwem Unii,
2) utrzymanie zasady otwartych granic ustalonej w Schengen, a zwłaszcza o zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii,
3) praworządność w członkowskich państwach prawa, będącą wewnętrznym spoiwem silnej Unii, wreszcie
4) odpowiedź na pytanie: „Patriotyzmy czy nacjonalizmy w Europie?”.

Każda z tych wymienionych spraw jest bardzo ważna dla przyszłości Unii. Wspólna waluta EURO, przyjęta w określonym czasie przez wszystkie jej państwa członkowskie może sprawić, że Unia będzie miała większą możliwość prowadzenia spójnej polityki finansowej, na szybkie reagowanie na ewentualne kryzysy, ale także pozwoli na wspólny ze wszystkimi państwami rozwój gospodarczy.

Utrzymanie polityki Schengen, która jest wielkim osiągnięciem natury cywilizacyjnej przez otwarcie okna na kulturowo zróżnicowany europejski punkt widzenia, umożliwia poznanie i czerpanie natchnień płynących z bogactwa pozaeuropejskich kultur. W sumie jest to niewątpliwie ukazanie godności człowieka i przyznanie wszystkim równych praw. Ale Schengen to także troska o szczelność zewnętrznych granic Unii, by bronić się przed nielegalnymi migrantami, których bardzo często, wysyłają do Unii Europejskiej przestępcze grupy, nie gwarantując im właściwie niczego.

Demokratyczne państwo prawa, a z takich państw składa się Unia, nie może tolerować niepraworządności, która jest zaprzeczeniem podstawowych zasad Unii Europejskiej. Rządy Unii, ale także rządy wszystkich państw członkowskich mają ścisły obowiązek działania zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli rząd jakiegoś państwa nie przestrzega własnej konstytucji, albo narusza prawo unijne, nie jest praworządny i musi się liczyć z reakcją władz unijnych, które mają zamiar karać naruszanie praworządności zmniejszeniem finansowej pomocy nie zachowujących praworządności.

Ostatnim kierunkiem działania Unii zawartym w Orędziu o stanie Unii jest odpowiedź na pytanie, czy państwa będące skłonne dbać o zdrowy i nie zagrażający nikomu patriotyzm, czy może uprawiają jawny lub zakamuflowany nacjonalizm, odwołujący się do wzorców faszystowskich, komunistycznych i walczących o taki model państwa i społeczeństwa, który jest dobrze znany starszemu pokoleniu, które przeżyło wojnę, okupację niemiecką, komunizm i odrodzenie narodowe w okresie „Solidarności”, czy raczej zechcemy powtórzyć gehennę tamtych lat zniewolenia, bo nie rozumiemy, że kiedyś, po dziesięcioleciach zniewolenia, potrafiliśmy zdobyć się na odzyskanie wolności i niepodległości, o które to wartości nie potrafimy dzisiaj zadbać.

Krakowska konferencja chce się przyczynić do uświadomienia jej uczestnikom w jakich czasach byliśmy dawniej, a w jakich dzisiaj żyjemy.

Kraków, dnia 5 lutego 2018 r.

REJESTRACJA

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGISTRATION FORM
ANMELDUNGSFORMULAR

Adres do korespondencji / Postal address
/ Postanschrift

UWAGA / ATTENTION / BEACHTUNG
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do prawidłowego zakończenia rejestracji.
The fields marked with an asterisk (*) are required for registration.
Felder mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind für die Registrierung.

Będę uczestniczyć w Konferencji / I will attend the conference / Ich nehme teil am
27.10.2017 r. (Piątek/Friday/Freitag)
28.10.2017 r. (Sobota/Saturday/Samstag)

PROGRAM

Aktualizacja: 19.06.2017 r.

27.10.2017 r. (piątek)

09:30 Rejestracja uczestników

bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Janusz Lewandowski, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL
Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL
dr Lars Hänsel, Kierownik Zespołu Europa/Ameryka Północna Wydziału Współpracy Międzynarodowej Fundacji Konrada Adenuera (tbc)
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
abp Jean-Claude Hollerich SI, Przewodniczący COMECE (tbc)

10:50 PERSPEKTYWY ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ Gość specjalny pierwszego dnia konferencji Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

EURO – SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE SPOIWO UE

WPROWADZENIE dr Janusz Lewandowski, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL
DYSKUSJA Kai Wynands, Dyrektor Gabinetu Komisarza UE ds Euro i Dialogu Społecznego
Marc Odendall, Fundacja “Caritas in Veritate” w Genewie, były bankier (tbc)
Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu
Moderacja Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca na Uniwersytecie SWPS

SCHENGEN – STREFA STABILNOŚCI I ZEWNĘTRZNA GRANICA UE

WPROWADZENIE Jacques Santer, były Przewodniczący Komisji Europejskiej, były Przewodniczący Fundacji R. Schumana w Luksemburgu
DYSKUSJA Željana Zovko, Posłanka do PE z Chorwacji
Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w MSZ RP
mons. Robert Vitillo, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji
Moderacja dr hab. Katarzyna Pisarska, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji

PRAWORZĄDNOŚĆ – GWARANCJA SILNEJ UE

WPROWADZENIE prof. Hanna Suchocka, Honorowa Przewodnicząca Komisji Weneckiej
DYSKUSJA prof. Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP (tbc)
prof. Zoltán Fleck, Centrum Teorii Państwa i Społeczeństwa, Uniwersytet Loranda Eotvosa, Budapeszt
Moderacja Urszula Gacek, była Ambasador RP przy Radzie Europy, członek Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie

19:15 Msza święta Msza święta w Kościele Mariackim w Krakowie

28.10.2017 r. (sobota)

09:30 Rejestracja uczestników
10:00 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Gość specjalny drugiego dnia konferencji Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej
10:30 Dyskusja z udziałem Donalda Tuska

NARODOWOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ W EUROPIE

WPROWADZENIE dr Jan Olbrycht, poseł do PE, sprawozdawca Komisji Budżetowej PE
DYSKUSJA bp dr Piotr Jarecki, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej
bp Nicholas Hudson, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Westminsterskiej, Delegat do COMECE (tbc)
dr Thomas Schrapel, Dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Południowym Kaukazie
Moderacja dr Karolina Wigura, dziennikarka i publicystka, Kultura Liberalna

13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Jak co roku przygotowaliśmy publikację przedkonferencyjną w której znajdziecie Państwo wprowadzenie do tematyki Konferencji, przydatne informacje dla uczestników oraz podsumowania wszystkich dotychczasowych "krakowskich spotkań". Elektroniczną wersję można pobrać TU.

 

 

Jesteśmy w mediach społecznościowych

Międzynarodowe Konferencje z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” debiutują w mediach społecznościowych. Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z obecnością wartości chrześcijańskich w Europie zapraszamy do obserwowania naszych profili:

Facebookhttps://www.facebook.com/KosciolEuropa

Twitterhttps://twitter.com/KosciolEuropa

Noclegi podczas XVII konferencji

W dniach od 26 do 28 października 2017 r. istnieje możliwość skorzystania z płatnych noclegów w centrum miasta zarezerwowanych dla Państwa przez organizatorów.

Hotele są w różnych kategoriach, w cenie od 70 do 440 zł za noc. Ilość miejsc hotelowych jest ograniczona, decyduje kolejność dokonania rezerwacji i opłacenia noclegów. Ostateczny termin rezerwacji upływa 10 września 2017 r.

Informacji w sprawach rezerwacji udziela:
Magdalena Ficoń
tel. +48 509 465 581
email: noclegi@kosciol-europa.org.pl lub poprzez formularz KONTAKT

Rejestracja na XVII konferencję

Na stronie głównej udostępniony został formularz rejestracyjny na XVII Międzynarodową Konferencję z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. 

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Ewentualne pytania w sprawie rejestracji można kierować poprzez formularz KONTAKT lub na adres zgloszenia@kosciol-europa.org.pl.

Nowa strona internetowa Konferencji

Witamy na nowej, odświeżonej stronie internetowej Międzynarodowych Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

Nowa strona to nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna. Została także przebudowana jej struktura, dzięki czemu zyskujecie Państwo łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji o tegorocznej konferencji. W zakładce POPRZEDNIE KONFERENCJE znajdziecie Państwo informacje o wszystkich poprzednich konferencjach – podsumowania, galerie fotografii, nagrania oraz publikacje. Niektóre podstrony są jeszcze uzupełniane o treści archiwalne.

Sukcesywnie będziemy dodawać nowe treści i wdrażać kolejne funkcjonalności. Od teraz możliwe jest również wygodne przeglądanie witryny na urządzeniach mobilnych.

Uwagi, opinie i zapytania prosimy kierować poprzez formularz KONTAKT. Zapraszamy do ponownych odwiedzin.

Kontakt

Proszę wybrać zagadnienie.
Wiadomość zostanie skierowana do odpowiedniej osoby.
 

MIEJSCE

W samym sercu Krakowa

logo_mck
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
mck_kamienica_pod_kruki-2_detail

ORGANIZATORZY

Współorganizatorzy

Patronat honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa MałopolskiegoLOGO-Małopolska
Patronat medialny: