DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI ZOSTAŁO

  • dni

  • godzin

  • minut

  • sekund


WPROWADZENIE


 

Pytanie o przyszłość Europy

Bp prof. Tadeusz Pieronek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Przyszłość Europy, tej, która się jednoczy, jest od pierwszego zamysłu jej powołania złączona z wielkimi nadziejami, ale także z obawą, że może się to nie udać, albo może doprowadzi do utraty jej tożsamości kulturowej, będącej dorobkiem wieków, co spowodowałoby powstanie nowej struktury europejskich państw, nieprzypominającej w istocie tego, czym była Europa.

Pomysłodawcom i twórcom idei zjednoczonej Europy chodziło o to, by zostać przy tradycyjnej Europie, odbudowywanej po wojnie na fundamencie chrześcijańskim. Skłaniały ich do tego wnioski z tragicznych następstw degradacji człowieczeństwa przez obłędne, nieludzkie ideologie faszyzm i komunizm, dążące do panowania nad światem niszczycielską wojną, ludobójstwem, zsyłkami, łagrami i obozami koncentracyjnymi. Nowa Europa odcinała się od takich metod i pragnęła stworzyć państwom wchodzącym w jej skład przestrzeń szacunku dla godności człowieka, wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

W praktyce okazało się, że na pierwszy plan przy jej budowie wysunęły się potrzeby związane z koniecznością wzmocnienia siły gospodarczej, stąd zabiegi o węgiel, stal i atom, wolny rynek, by zrównoważyć, a nawet wyprzedzić w tej mierze siłę Związku Radzieckiego. To dobrze, że zadbano również o dobrobyt ludności, ale brak zagospodarowania sfery duchowej człowieka było błędem tych, którzy mogli o to zadbać, a zwycięstwem tych, którzy celowo chcieli się pozbyć rzekomego obciążenia, jakim dla laickich nurtów kulturowych było chrześcijaństwo, nawet jakikolwiek transcendentny wymiar osoby ludzkiej.

Unia Europejska kieruje się zasadami demokratycznego państwa prawa, oraz wartościami europejskimi. Trzeba mieć świadomość, że wartości europejskie nie są tożsame z wartościami chrześcijańskimi, ponieważ jednak Unia uznaje i chroni wolność religijną, teoretycznie szanuje także wartości chrześcijańskie. Praktyka budzi wiele wątpliwości, bo chociaż Unia nie ma prawa narzucać wierzącym swoich wartości, to niestety, często to robi, co powoduje niesmak i jest ukrytym aktem dyskryminacji.

Unia Europejska jest niewątpliwie w duże mierze udaną próbą integracji, która przyniosła jej obywatelom znaczne korzyści gospodarcze, poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, nie potrafiła jednak doprowadzić do takiej solidarności, która zapobiegałaby istniejącym jeszcze potrzebom, których zaspokojenie otwarłoby drogę do wzajemnego zaufania i jedności.
Kryzysy, jakie dotąd przeżywała Unia, zwłaszcza groźba opuszczenia Unii, co już stało się faktem ze strony Wielkiej Brytanii (Brexit), wypływały często, np. z naruszanie zasad moralnych, z nierównego traktowania państw członkowskich, z poważnego braku precyzyjnego podziału kompetencji poszczególnych organów Unii.

 

Tematyka XVIII konferencji krakowskiej, podczas czterech sesji, dotyczy wyzwań, przed jakimi Europa stanęła dzisiaj. Pierwszym z nich jest potrzeba silnego przywództwa w Europie, jego kształtu, odpowiedzi na pytania o słuszność tzw. Europy dwóch prędkości z jej konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi.

Drugim zagadnieniem jest pytanie o możliwość obrony tożsamości europejskiej, odwołującej się do chrześcijaństwa, ponieważ, mimo pewnego osłabienia, nie zatraciło ono swojej wartości i może stanowić dla Europy solidny fundament moralny.

Trzecim tematem konferencji będzie debata o przyszłości Unii Europejskiej, przez ewentualną reformę jej struktur, zmierzających do jej wzmocnienia i większej skuteczności działania.

Podczas czwartej sesji spodziewamy się głębszej refleksji nad skutkami Brexitu, co on przyniesie dla Wielkiej Brytanii i jakie będą jego konsekwencje, polityczne, etyczne i gospodarcze dla Europy i jej przyszłości.

Kraków, 20 maja 2017 r.


PROGRAM

Aktualizacja: 24.05.2017 r.

27.10.2017 r. (piątek)

09:30 Rejestracja uczestników

bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
abp dr Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
abp prof. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowa
Horst Langes, Honorowy Przewodniczący Fundacji Schumana w Luksemburgu

PRZYWÓDZTWO – Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo?

WPROWADZENIE
Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

DYSKUSJA
ks. prałat Antoine Camillieri, Podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami
dr Rafał Trzaskowski, Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (tbc.)
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
dr Leszek Gęsiak SI, były Dyrektor Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

13:00 Lunch

TOŻSAMOŚĆ – Czy Europa obroni tożsamości opartą na chrześcijaństwie?

WPROWADZENIE
dr Hans-Gert Poettering, Prezydent Fundacji Konrada Adenauera

DYSKUSJA
prof. Vaja Vardidze, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi
Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego (tbc.)
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
Marek Zając, dziennikarz, Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

16:00 Przerwa kawowa

PRZYSZŁOŚĆ – Drogi wyjścia z kryzysu

WPROWADZENIE
dr. Janusz Lewandowski, Przewodniczący Polskiej Delegacji we frakcji EPL w PE

DYSKUSJA
Arsenij Jacenjuk, Przewodniczący Frontu Ludowego, były Premier Ukrainy (tbc.)
prof. Thomas Sternberg, Prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
dr Katarzyna Pisarska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19:30 Msza święta
Msza Św. w Kościele Mariackim; przewodniczy: abp Marek Jędraszewski
20:30 Uroczyste przyjęcie
na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego


28.10.2017 r. (sobota)

09:30 Rejestracja uczestników

JEDNOŚĆ – Konsekwencje Brexitu

WPROWADZENIE
David McAllister, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w PE

DYSKUSJA
prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
Agata Gostyńska-Jakubowska, Analityk Centre for European Reform
NN, osoba zaproszona do dyskusji przez studentów

Moderacja
Karolina Zbytniewska, Redaktor Naczelna EurActiv

12:30 Zakończenie i podsumowanie Konferencji
Ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
13:00 Lunch


MIEJSCE

W samym sercu Krakowa

logo_mck

Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25

mck_kamienica_pod_kruki-2_detail

ORGANIZATORZY

Współorganizatorzy

Patronat honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa MałopolskiegoLOGO-Małopolska
Patronat medialny: LOGO-TP