KONFERENCJE
PROGRAM I UCZESTNICY
KONTAKT
GOŚĆMI BYLI...
ARCHIWUM
Założenia i cele oraz przebieg minionych konferencji

Aktualny program konferencji, biogramy referentów
Formularz zgłoszeniowy, kontakt oraz informacje
o komitecie organizacyjnym
i organizatorach

Referenci którzy gościli
na poprzednich konferencjach

Archiwum wystąpień, referatów i debat z poprzednich konferencji


Formularz zgloszeniowy
na XVI Międzynarodową Konferencję
"Rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji europejskiej"
 
Anmeldeformular
für die XVI. Internationale Konferenz
"Die Rolle der katholischen Kirche
im Prozess der europäischen Integration"


XVI Międzynarodowa Konferencjia z cyklu "Rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji europejskiej", której tematem będzie
"SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA"
odbędzie się w dniach 21-22 września 2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W ARCHIWUM umieściliśmy elektroniczne wersje publikacji , zawierającej wszystkie wystąpienia z konferencji w 2015 roku Książka jest dostępna w języku polskim i angielskim.


O R G A N I Z A T O R Z Y
 
 
 
 
   
Fundacja
Konrada Adenauera
Fundacja im. Roberta Schumana
w Luksemburgu
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
   
W S P Ó Ł P R A C A
 
 
 
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
w Parlamencie Europejskim
Europejska Partia Ludowa
Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej
COMECE
Wydawnictwo
"Wokół nas"
 
Konferencja pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy
#